III Bożonarodzeniowy Konkurs „Ozdoba choinkowa”

Termin dostarczania prac: do 5 grudnia 2023, do godz. 16.00, Pałac w Podzamczu

Rozdanie nagród: 6 stycznia 2024 roku, w kościele św. Wita w Mełgwi

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie ozdoby choinkowej. Celem konkursu jest m.in. kultywowanie zwyczajów i tradycji związanych z okresem Bożonarodzeniowym oraz popularyzowanie sztuk plastycznych w środowisku lokalnym.

Prace będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych: przedszkolaki i klasy O; uczniowie klas I-IV; uczniowie klas V-V-VIII oraz młodzież i dorośli.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zaakceptowanie regulaminu oraz wypełnienie karty zgłoszenia wraz z metryczką pracy do pobrania poniżej:

REGULAMIN,
KARTA ZGŁOSZENIA, RODO I METRYKA BOŻONARODZENIOWY KONKURS PLASTYCZNY