III POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ „NIEPODLEGŁOŚĆ JEST W NAS”

Data: 7 listopada 2023

Miejsce: Pałac w Podzamczu

Do udziału w przeglądzie zgłosiło się 126 osób! W międzypokoleniowym śpiewaniu wzięli udział wykonawcy z Przedszkola Niepublicznego Edyta Szostakiewicz, Szkoły Podstawowej w Jackowie im. Jana Brzechwy, Szkoły Podstawowej im. Jaworzniaków w Krzesimowie, Centrum Kultury Gminy Mełgiew, Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dominowie, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej w Trawnikach.

Ze sceny wybrzmiały pieśni tradycyjne, m.in. „Szara piechota”, „Pałacyk Michla” czy” Rozkwitały pąki białych róż”, oraz bardziej nowoczesne jak np. „Dziewczyna z granatem”, czy „Niepodległa, niepokorna”.

Dziękujemy uczestnikom i instruktorom.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli Wójt Gminy Mełgiew- Magdalena Wójcik oraz Starosta Powiatu Świdnickiego – Łukasz Reszka.

Projekt dofinansowano dzięki środkom Starostwa Powiatowego w Świdniku.