Zdjęcie, kobiety na zajęciach z rękodzieła tworzą prace. W centralnej części instruktorka zajęć, na stole liczne materiały plastyczne i kubki z herbatą.

Kocioł Kulturalny – łączymy pokolenia

Data: luty – maj 2023r.

Miejsce: sale warsztatowe Centrum Kultury

Wstęp: bezpłatny, rezerwacja pod nr tel.533 603 599

„Kocioł kulturalny” to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięcia grantowego  „Kulturalnie dostępni”, polegające na organizacji cyklu zajęć, na które zapraszamy osoby od 7 r. życia.

 W ramach wydarzenia zorganizujemy warsztaty:

– songwritterskie,

– rękodzielnicze,

– teatralne,

– fotograficzne,

– pracy z kamerą.       


WARSZTATY SONGWRITTERSKIE

W ramach warsztatów pod okiem instruktorów zostaną stworzone piosenki przez przedstawicieli różnych pokoleń, którzy ułożą teksty, a także skomponują muzykę do swoich utworów. Powstały materiał zostanie zarejestrowany na płycie. Uczestnicy warsztatów zaprezentują się także szerszej publiczności podczas pokazu finałowego.

Instruktor: Martyna Sabak/ Bartłomiej Abramowicz

Miejsce: studio nagrań Centrum Kultury

Termin warsztatów: wtorki, luty – maj 2023r.

Szczegółowy harmonogram zajęć:

7.02, godzina 19:15-20:45 – dorośli
14.02, godzina 19:15-20:45 -dorośli
21.02, godzina 19:15-20:45 – dorośli + dzieci
3.02, godzina 15:30-17:00 – dorośli + dzieci
7.03, godzina 19:15-20:45 – dzieci
14.03, godzina 19:15-20:45 – dorośli
21.03, godzina 19:15-20:45 – seniorzy + dorośli
28.03, godzina 19:15-20:45 – seniorzy + dorośli
4.04, godzina 19:15-20:45 – seniorzy + dorośli
11.04, godzina 10:30-12:00 – DPS + WTZ
18.04, godzina 10:30-12:00 – DPS + WTZ
25.04, godzina 10:30-12:00 – DPS + WTZ
9.05, godzina 19:15-20:45 – Zespół Śpiewaczy Podzamcze + dorośli
16.05, godzina 19:15-20:45 – Zespół Śpiewaczy Podzamcze + dorośli
24.05, godzina 19:15-20:45 – Zespół Śpiewaczy Podzamcze + dorośli

Pokaz finałowy – koncert – maj 2023r.


WARSZTATY RĘKODZIELNICZE

Zajęcia z tego zakresu będą prowadzone dla grup zorganizowanych ze szkół (klasy I – III ) , a także podopiecznych WTZ i DPS (grupa poranna) oraz wszystkich pozostałych chętnych osób (grupa popołudniowa). W każdym miesiącu w grupach porannych zostanie zrealizowany jeden rękodzielniczy blok tematyczny:

Luty – Technika decoupeage – zdobienie butelek i szklanek)

Uwaga!!! Uczestnicy przynoszą  na zajęcia własne butelki lub szklanki.

Marzec  – W świecie sznurka – ozdobny świąteczne – jajko i zając

Kwiecień – Ozdabianie użytkowe – lampion ze słoika

Uwaga!!! Uczestnicy przynoszą  na zajęcia własne słoiki.

Maj – W świecie makramy – zawieszka w kształcie liścia

Grupa popołudniowa co tydzień będzie realizowała kolejne tematy zaproponowane przez instruktora.

Instruktor: Anna Łuka

Miejsce: sala małych warsztatów (kawiarenka artystyczna)

Termin warsztatów: wtorki, luty – maj 2023r.

Pokaz finałowy – wernisaż wystawy w „Galerii w baszcie”  – 30 maja 2023r.

Szczegółowy harmonogram zajęć:

grupa popołudniowa – każdy wtorek od 7.02 do 30.05, godzina 16.15 – 18.15

grupy poranne: wtorki w dniach 21.02, 28.02, 7.03, 14.03, 4.04, 18.04, 9.05, 16.05,
godzina 9:00 – 10:30 oraz 10:30 – 12:00


WARSZTATY TEATRALNE

Do udziału w warsztatach zapraszamy działające u nas grupy teatralne wezmą udział grupy teatralne działające w naszym ośrodku, ale także seniorzy, podopieczni WTZ i DPS, a także pozostałe chętne osoby. W pierwszym etapie pracy przeprowadzone zostaną zajęcia warsztatowe w poszczególnych grupach.  W kolejnym etapie powstanie spektakl teatralny ze specjalnie skomponowaną do niego muzyką i stworzoną scenografią.

Instruktor: Lena Różańska, Iga Najda

Miejsce: sala widowiskowo – teatralna

Termin warsztatów: ustalany indywidualnie z chętnymi grupami i osobami

Pokaz finałowy – spektakl –  19 maja 2023r.


WARSZTATY FOTOGRAFICZNE

Na warsztaty zapraszamy osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane (wiek uczestników, od 7 klasy szkoły podstawowej).

W części wstępnej warsztatów prowadzący opowie m. in. zasadach kadrowania, operowania światłem, uwieczniania na zdjęciach osób oraz obiektów. Podczas części praktycznej warsztatów uczestnicy będą wykonywać zdjęcia swoimi aparatami fotograficznymi lub telefonem komórkowym.

Instruktor: Marcin Butryn

Miejsce: sala szkoleniowo – warsztatowa

Szczegółowy harmonogram zajęć:

13.02, 21.02, 21.03 , godziny 8:30-12:00 – Szkoły Podstawowe
16.03, godzina 12:00-16:00 – seniorzy, Koła Gospodyń Wiejskich

Pokaz finałowy – wernisaż wystawy fotografii –  19 maja 2023r., sala małych warsztatów (kawiarenka artystyczna)


WARSZTATY PRACY Z KAMERĄ

Do udziału w warsztatach zaprosimy osoby i grupy, zajmujące się działalnością kulturalno – artystyczną na terenie gminy Mełgiew. Pozostałe chętne osoby prosimy o zapisywanie się na pod numerem telefonu: 533-603-599.
W ramach zajęć uczestnicy poznają techniki pracy z kamerą i montażu filmowego. Efektem warsztatów będą dodatkowo wywiady, które zostaną opublikowane w mediach społecznościowych, na platformie YouTube Centrum Kultury Gminy Mełgiew oraz na stronie www.kulturamelgiew.pl.

Instruktor: Mikołaj Kołodziejczyk

Miejsce: sala małych warsztatów (kawiarenka artystyczna)

Termin warsztatów: ustalany indywidualnie z grupami i osobami biorącymi udział w zajęciach


Centrum Kultury Gminy Mełgiew jest realizatorem przedsięwzięcia „Kulturalnie dostępni” w ramach grantu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla instytucji kultury w ramach projektu „Kultura bez barier”.