LAUREACI XXVIII KONKURSU NA WYKONANIE PALMY WIELKANOCNEJ

Do konkursu zgłoszono 33 prace w dwóch kategoriach. W piątek 22 marca 2024 r. zebrała się komisja w składzie: Monika Nitkiewicz- Mitrut, Barbara Kasprzak oraz Iwona Wrona, która przyznała nagrody i wyróżnienia. Protokół z obrad komisji oceniającej został odczytany przez Wójt Gminy Mełgiew- Magdalenę Wójcik, w Niedzielę Palmową po mszy świętej w Kościele Parafialnym. Zostały również rozdane dyplomy i nagrody.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i zgłoszenie tak ciekawych i różnorodnych prac oraz kultywowanie tradycji wielkanocnych.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym!

Protokół XXVIII Konkursu na wykonanie palmy wielkanocnej