Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada

Data: 11 listopada 2023
Godzina: 9:30
Miejsce: Kościół św. Wita w Mełgwi

Dzisiejszy dzień jest pełen wydarzeń upamiętniających 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

„Jeszcze Polska nie zginęła kiedy my żyjemy!”. Słowami hymnu narodowego rozpoczęły się uroczystości upamiętniające 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczysta msza święta w kościele parafialnym z patriotycznym kazaniem księdza proboszcza, Andrzeja Jachimka, część artystyczna w wykonaniu uczestników zajęć teatralnych, wokalnych i instrumentalnych Centrum Kultury Gminy Mełgiew, oprawa muzyczna Gminnej Orkiestry Dętej, obecność władz gminy, pocztów sztandarowych i reprezentacji instytucji i grup działających na rzecz społeczności Gminy Mełgiew stanowiła o wysokiej randze wydarzenia jakim były obchody Narodowego Dnia Niepodległości w Gminie Mełgiew.

Następnie, uczestnicy uroczystości przeszli pod Ścianę Pamięci, gdzie po wspólnej modlitwie i słowach wygłoszonych przez Wójta Gminy Mełgiew – panią Magdalenę Wójcik, zostały złożone wiązanki i znicze w hołdzie poległym za ojczyznę

 • w imieniu Gminy Mełgiew hołd złożyła Wójt Gminy Mełgiew – Magdalena Wójcik
 • w imieniu Rady Gminy Mełgiew hołd złożył Przewodniczący Rady Gminy Janusz Zbigniew Oleszek z Radnymi
 • w imieniu Powiatu Świdnickiego hołd złożył Członek Zarządu Rady Powiatu Świdnickiego – Franciszek Mróz
 • reprezentacja Sołtysów Gminy Mełgiew
 • kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – Urszula Kowalczyk
 • reprezentacja  Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego – Magdalena Kuca i Radosław Galant
 • reprezentacja Rady Parafialnej i Akcji Katolickiej
 • reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi
 • reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jackowie
 • reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Jaworzniaków w Krzesimowie
 • reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Marii Wójcik w Krępcu
 • reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dominowie
 • reprezentacja Przedszkola Bartuś
 • reprezentacja Wesołego Przedszkola – Przedszkole Niepubliczne Edyta Szostakiewicz
 • reprezentacja Gminnego Żłobka 10 skarpetek w Mełgwi
 • reprezentacja Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie
 • w imieniu zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Mełgwi, jednostek OSP Minkowice, OSP Trzeszkowice,  OSP Mełgiew, OSP Krzesimów, OSP Dominów, OSP Janowice, OSP Krępiec zarządu hołd złozył Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mełgiew, druh Andrzej Wilkołazki
 • reprezentacja Koła Seniora nr 1 w Mełgwi
 • reprezentacja Koła Seniora nr 2 w Podzamczu
 • reprezentacja Zespołu Śpiewaczego Podzamcze
 • reprezentacja Rezerwistów Zasadniczej Służby Wojskowej
 • reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich z Mełgwi
 • reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich z Janówka
 • reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich z Lubieńca
 • reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich z Józefowa
 • w imieniu Centrum Kultury Gminy Mełgiew wiązankę złożyła Dyrektor Katarzyna Marjasiewicz.

Po zakończeniu uroczystości w Mełgwi, Wójt Gminy wraz z przedstawicielami Gminy odwiedzili pozostałe miejsca pamięci w Gminie Mełgiew, gdzie zostały złożone wieńce i zapalone znicze.