Menu

Działalność

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

Cele

Głównym celem naszej działalności jest przede wszystkim przygotowanie naszego społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Zależy nam na stworzeniu miejsca otwartego dla wszystkich – odbiorców, ale i twórców sztuki. Chcemy, aby nasz Pałac Kultury był przestrzenią,  do której każdy będzie chętnie wracał i która będzie stale rozbudzać potrzeby kulturalne obywateli. Pragniemy integracji społeczeństwa i stworzenia miejsca, w którym to społeczeństwo ma swój głos. Dialog z lokalną społecznością to bardzo istotny aspekt naszej działalności – chcemy tworzyć kulturę z ludźmi i dla ludzi, którzy są dla nas podstawową wartością we wszelkich naszych działaniach.

Misja

Misja instytucji skupia się na podnoszeniu świadomości kulturalnej oraz jakości życia mieszkańców gminy, Siłą ośrodka jest lokalna społeczność oraz mały aczkolwiek zgrany zespół pracowników, dla których kreatywność jest chlebem powszednim. Naszym misję budowania lokalnej strefy kulturalno – artystyczne