V Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Mełgiew – dzieci, młodzież i dorosłych – do udziału w V Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną.

Konkurs ma na celu:

 • – upowszechnianie tradycji i folkloru związanych z okresem wielkanocnym;
 • – popularyzowanie i poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki oraz palmy w polskiej obrzędowości ludowej;
 • – popularyzację zanikającego zwyczaju własnoręcznego tworzenia palm i pisanek wielkanocnych;
 • – powrót do tradycyjnych technik wyrobu palm i pisanek.

Konkurs obejmuje cztery kategorie prac: palma tradycyjna, palma współczesna, pisanka tradycyjna, pisanka współczesna.

W Konkursie zostały wyróżnione 3 kategorie wiekowe:
a) dzieci do 10 lat
b) dzieci i młodzież w wieku 11-17 lat
c) dorośli 18 +

Konkurs ma przebieg dwustopniowy: kwalifikacje wstępne i etap finałowy.

 1. Kwalifikacje wstępne
  Uczestnicy z gminy Mełgiew zgłaszają swoje prace do 6 marca 2024 r, do godz. 16:00 do siedziby Centrum Kultury Gminy Mełgiew wraz z:
  a) karta zgłoszeniowa (załącznik nr 1)
  b) metryczka (załącznik nr 2) – w przypadku palmy trwale przymocowana do pracy konkursowej,w przypadku pisanki umieszczona wraz z nią wewnątrz opakowania.
  c) formularz danych osobowych na potrzeby wypłaty nagrody finansowej oraz upoważnienie do wypłaty nagrody finansowej (załącznik nr 3 i nr 4).

  Z każdej gminy do kolejnego etapu mogą zostać wytypowane 3 palmy i 3 pisanki, a następnie zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego w Świdniku.
 2. Etap finałowy
  Prace wyłonione w 1. etapie zostają zgłoszone przez starostwa powiatowe do CSK. Tutaj ocenia je Komisja Konkursowa, wskazując Laureatów w poszczególnych kategoriach.

  DO POBRANIA:

  Regulamin V Wojewódzkiego Konkursu na Palmę i Pisankę Wielkanocną 2024 (link otwiera się w nowym oknie)

  Załącznik nr 1  Karta Zgłoszenia na V Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną 2024 (link otwiera się w nowym oknie)

  Załącznik nr 2 Metryczka (link otwiera się w nowym oknie)

  Załącznik nr 3 Formularz danych osobowych na potrzeby wypłaty nagrody finansowej w wydarzeniu organizowanym przez CSK w Lublinie (link otwiera się w nowym oknie)

  Załącznik nr 4 Upoważnienie do odbioru nagrody finansowej (link otwiera się w nowym oknie)