Menu

miejsce: Pałac w Podzamczu
wiek uczestników: od 6 roku życia
wtorek: 14:00-17:00, 18:00-18:45
instruktor: Martyna Sabak

opłata za miesiąc zajęć (45 min x 1 raz w tygodniu): 180 zł (dla osób z gminy Mełgiew), 220 zł (dla osób spoza gminy Mełgiew)
Zajęcia rozpoczynają się 5 września

Zajęcia są kierowane do osób, które chcą kształcić swoje możliwości wokalne lub, które dopiero chcą rozpocząć swoją muzyczną przygodę. Uczestnicy uczą się swobodnego wydobywania dźwięków, poprawnego oddychania i używania przepony w trakcie śpiewania. Repertuar wykonywanych utworów jest dopasowany do wieku, możliwości i zainteresowań uczestników. Uczestnicy mają okazję zaprezentować się podczas finału sezonu artystycznego, na różnego rodzaju konkursach i przeglądach oraz przy okazji lokalnych wydarzeń kulturalnych.