Menu

miejsce: Pałac w Podzamczu
wiek uczestników: 6-10 lat
poniedziałek: 17:15-18:15
instruktor: Dominika Gieroba
opłata miesięczna: 60 zł (osoby z gminy Mełgiew) / 70 zł (osoby spoza gminy Mełgiew)

Podczas zajęć z Robotyki dzieci rozwijają swoje predyspozycje informatyczne, techniczne oraz konstrukcyjne. Program zajęć ma na celu rozwijanie umiejętności pracy zespołowej oraz logicznego myślenia przy wykorzystaniu tak popularnych narzędzi jak tablety i klocki LEGO.