Menu

miejsce: Pałac w Podzamczu
środa: 18:00-20:00
instruktor: Elżbieta Stoczkowska
opłata miesięczna: bezpłatne

Zespół Śpiewaczy Podzamcze powstał w 1985 roku z inicjatywy członkiń Koła Gospodyń Wiejskich w Podzamczu. Obecnie działa przy Centrum Kultury Gminy Mełgiew. Od 1987 roku kierownikiem muzycznym jest pani Elżbieta Stoczkowska. Zespół w swoim dorobku artystycznym posiada bogaty repertuar na który składają się pieśni : ludowe, patriotyczne, kościelne, stażackie, biesiadne, popularne. Swoimi występami uświetnia imprezy lokalne, powiatowe, wojewódzkie,  krajowe.
Zespół Śpiewaczy Podzamcze brał udział w wielu konkursach i przeglądach w całym kraju, gdzie zdobywał nagrody i wyróżnienia. Do najważniejszych należą: II nagroda na XXVI Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu w 1992 roku, nagroda Ministra Kultury i Sztuki za twórcze kultywowanie i przekazywanie tradycji ludowych i patriotycznych, Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego.
Zespół nagrał także dwie płyty, dla potrzeb telewizji: Widowiska obrzędowe : „Dożynki  dworskie”, „Wigilia na wsi”, a także teledysk do pieśni „Stoi róża w oknie”, który można obejrzeć na platformie youtube Centrum Kultury Gminy Mełgiew.