ZGROMADZENIE NOWOROCZNE W GARDZIENICACH

6 lutego Kapela Młodzieżowa oraz solistki z zajęć wokalnych w Centrum Kultury Gminy Mełgiew wzięli udział w wyjątkowym warsztacie z Teatrem Creative Kids z Ukrainy w Ośrodku Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Nauczyli się wspólnych pieśni, które zaprezentowali podczas Zgromadzenia Noworocznego 10 lutego właśnie w Gardzienicach. Na koncercie można było usłyszeć kolędy i pastorałki, a także wspólnie wykonaną pieśń ukraińską. Dziękujemy za możliwość tworzenia tego pięknego spotkania z tradycją!