43. MAŁY KONKURS RECYTATORSKI

Data: 13 maja 2024
Godzina: 9:00
Miejsce:
sala teatralno- widowiskowa, Centrum Kultury Gminy Mełgiew

Centrum Kultury Gminy Mełgiew zaprasza uczniów klas I-VIII szkół podstawowych do udziału w gminnych eliminacjach 43. Małego Konkursu Recytatorskiego, które odbędą się w poniedziałek, 13 maja o godz. 9:00 w Pałacu w Podzamczu

  • Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy nieprezentowany w innych konkursach (tematyka tekstu jest dowolna) 
  • Uczestnik zgłasza repertuar nieprezentowany w innych konkursach, ani w poprzednich edycjach MKR. Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach konkursu
  • Łączny nieprzekraczalny czas prezentacji wynosi 5 minut
  • Jury ocenia dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora), interpretację tekstu, kulturę słowa i ogólny wyraz artystyczny
  • Jury ocenia recytatorów w kategoriach wiekowych: 

a) uczniowie klas I-II 

b) uczniowie klas III-IV 

c) uczniowie klas V-VI 

d) uczniowie klas VII-VIII 

Na zgłoszenia uczestników oczekujemy do 7 maja 2024r. Wypełnioną kartę zgłoszenia, podpisaną klauzulę RODO i załącznik nr 1 do Regulaminu Małego Konkursu Recytatorskiego – Turnieju Powiatowego należy dostarczyć do siedziby Centrum Kultury Gminy Mełgiew lub skany wysłać na maila kontakt@kulturamelgiew.pl.

Turniej Powiatowy odbędzie się 18 maja 2024 r. o godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku i będzie miał charakter „Święta Poezji”. Laureaci Turnieju Powiatowego 43 MKR (do 4 osób) wezmą udział w Wojewódzkim Konkursie Laureatów, który odbędzie się w Lublinie, według harmonogramu występów:
− 4 czerwca 2024 r. godz. 10:00 – występują uczniowie klas 1-2 oraz 3-4,
− 5 czerwca 2024 r. godz. 10:00 – występują uczniowie klas 5-6,
− 6 czerwca 2024 r. godz. 10:00 – występują uczniowie klas 7-8

fot. glosswidnika.pl

Karta zgłoszenia na 43 Mały Konkurs Recytatorski – Turniej Gminny
Regulamin 43 Małego Konkursu Recytatorskiego – Turniej Gminny
RODO 43 Mały Konkurs Recytatorski – Turniej Gminny
Załącznik nr 1 do Regulaminu Małego Konkursu Recytatorskiego – Turnieju Powiatowego
Regulamin Małego Konkursu Recytatorskiego (CSK)