Menu

O nas

Działalność

Nasza działalność skupia się przede wszystkim na edukacji kulturalno – artystycznej. Realizujemy szereg zajęć, których w ofercie mamy obecnie około 20. Są wśród nich zajęcia taneczne, muzyczne, teatralne, plastyczne, ruchowe. Organizujemy również wydarzenia kulturalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, m. in. Dni Mełgwi Współpracujemy z kołami gospodyń wiejskich, seniorami, lokalnymi szkołami i innymi instytucjami z gminy Mełgiew i spoza jej terenu. Staramy się wsłuchiwać w potrzeby kulturalne mieszkańców, a także je rozbudzać. Jesteśmy otwarci na współpracę i pomysły innych. Nasze drzwi są otwarte dla wszystkich…

Cele

Celem naszej działalności jest przede wszystkim rozpoznawanie, rozbudzanie, zaspakajanie potrzeb kulturalnych, w szczególności lokalnych mieszkańców,  animacja życia kulturalnego, aktywizacja społeczeństwa.  Zależy nam na stworzeniu miejsca otwartego dla wszystkich – odbiorców, ale i twórców sztuki. Chcemy, aby nasz Pałac Kultury był przestrzenią,  do której każdy będzie chętnie wracał. Pragniemy integracji widzów i artystów. Dialog z lokalną społecznością to bardzo istotny aspekt naszej działalności – chcemy tworzyć kulturę z ludźmi i dla ludzi, którzy są dla nas podstawową wartością we wszelkich naszych inicjatywach.

Historia

Początki ośrodka kultury sięgają lat osiemdziesiątych XX wieku. W 1983 roku z inicjatywy lokalnej społeczności, w szczególności kobiet zamieszkujących wieś Podzamcze i tworzących Koło Gospodyń Wiejskich podjęto decyzję o adaptacji na budynek domu kultury zabudowań, w których wcześniej mieściły się garaże Kółka Rolniczego. W 1984 roku Naczelnik  Gminy Mełgiew powołał Wiejski Dom Kultury i nadał mu statut. Odbywały się tu  m. in . przegląd szkolnych teatrów, warsztaty rękodzielnicze, kursy kucharskie. W 1985 roku na stanowisko kierownika WDK zatrudniono panią Weronikę Stępień. Kadrę ośrodka zasilili również instruktorzy oraz księgowa. Kolejnymi kierownikami jednostki byli Sławomir Zieliński, Barbara Wiśniewska oraz Teresa Adamiec, która swą funkcję pełniła do czerwca 2021 roku Do najbardziej popularnych wśród społeczności lokalnej imprez organizowanych przez panią Teresę zaliczyć należy Dni Mełgiew, Dożynki Gminno – Parafialne, Wojewódzki  Festiwal Tańca.

W 2000 roku placówka działała pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury, a w 2008 roku nową siedzibą ośrodka stały się sale w budynku Urzędu Gminy Mełgiew przy ulicy Partyzanckiej 2.

Rok 2021 przyniósł wiele zmian. Na stanowisko dyrektora w lipcu 2021 roku została powołana Katarzyna Marjasiewicz, a w październiku ośrodek ponownie zmienił siedzibę i przeniósł się do Pałacu w Podzamczu. W zabytkowych wnętrzach powstała mała, ale klimatyczna sala teatralno – widowiskowa i pracownie artystyczne, w tym sala plastyczna, muzyczna, taneczna, instrumentalna, wokalna, rozpoczęły działalność nowe grupy artystyczne i hobbystyczne, m. in.  Grupa Plastyczna „Sztukotwórcy”, eMCe Dance Academy, Teatr „Za kulisami”, Dziecięcy Teatr Ruchu Mozaika, Zespół Tańca „Gama”, zespół wokalny, pracownia rękodzieła. Realizowane były również zajęcia nauki gry na instrumentach,  z robotyki, zumby, a od 2022 roku spotkania kapeli młodzieżowej, warsztaty jogi, projektowania 3D, gimnastyka taneczna 50+, Le parkour.  Najstarszymi działającymi w domu kultury zespołami są obecnie Zespół Śpiewaczy Podzamcze (od 1985 roku) oraz Orkiestra Dęta Gminy Mełgiew (od 1999 roku), Mażoretki (od 2001 roku)  a najdłużej działającymi instruktorami Elżbieta Stoczkowska i Marek Augustyniak. Od 2021r. swe próby realizuje tu również założony w Świdniku w 1997r. Teatr Puk –  Puk. Grupami współpracującymi z ośrodkiem i odbywającymi w nim swoje spotkania są powstałe w 2022 roku Koło Gospodyń Wiejskich z Mełgwi oraz w 2023 roku Koło seniora nr 2.

KULTURĘ TWORZĄ LUDZIE!

NASZA KADRA

KATARZYNA MARJASIEWICZ

katarzyna.marjasiewicz@kulturamelgiew.pl

JUSTYNA ŚWIDER

ksiegowosc@kulturamelgiew.pl

BEATA ZIÓŁKOWSKA

beata.ziolkowska@kulturamelgiew.pl

EWELINA ZIELIŃSKA

LENA RÓŻAŃSKA

lena.rozanska@kulturamelgiew.pl

INSTRUKTORZY ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH

PION TECHNICZNY

WPÓŁPRACOWALI Z NAMI