DZIEŃ SENIORA Z CHÓREM ARION

Data: 6 października 2023
Godzina: 18:00
Wstęp: wolny

W tym roku Dzień Seniora obchodzimy wspólnie z Chórem Arion, który umili nam jesienny wieczór, wykonując utwory ze swojego repertuaru na podzameckiej scenie.

Arion to czterogłosowy chór męski, działający w ramach Towarzystwa Śpiewaczego ARION, który powstał w 1965 r. Aktualnym prezesem grupy jest Eugeniusz Hyz, natomiast dyrygentem – Rafał Palutkiewicz.

Chór ma bogaty repertuar, w którego skład wchodzą zarówno pieśni cywilne, ludowe, patriotyczne, jak również religijne. Najczęściej utwory wykonywane są a capella. Zespół występował także z towarzyszeniem orkiestry dętej, z zespołem smyczkowym oraz z innymi chórami w ramach podejmowanych działań kulturalnych, mających na celu popularyzowanie śpiewu, udział w koncertach, oprawach mszy, oprawach uroczystości, udział w koncertach charytatywnych.

Panowie na swoim koncie mają wiele koncertów w całym kraju. Występowali min. w Filharmonii Poznańskiej, czy w Sali Kongresowej w Warszawie. Ponadto mogą pochwalić się również koncertami za granicą- na Litwie, Białorusi, Słowacji czy Ukrainie. Chór wielokrotnie zdobywał nagrody na lokalnych i ogólnopolskich przeglądach i festiwalach. Jest najdłużej działającym chórem w Świdniku.
(źródło: Chór Męski “ARION” | Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku (mok.swidnik.pl)