Zdjęcie, uczestnicy warsztatów songwriterskich wykonują piosenkę powstałą na warsztatach. Stoją na scenie, w rękach trzymają mikrofony, za nimi czarne tło

FINAŁ GRUPY SONGWRITERSKIEJ – CZĘŚĆ II

Data: 14 czerwca 2023
Godzina: 9:00/10:30
Miejsce: sala widowiskowo-teatralna


W sali widowiskowo-teatralnej odbyła się druga część finału wokalnego naszego I Międzypokoleniowego Festiwalu Twórczości Artystycznej, podczas której zaprezentowała się Kapela Młodzieżowa, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mełgwi oraz Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie.

Usłyszeliśmy piosenki, które powstawały podczas warsztatów songwriterskich, a także utwory, nad którymi uczestnicy zajęć pracują na co dzień.


Wydarzenie realizowane ze środków „Kulturalnie dostępni” w ramach grantu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla instytucji kultury w ramach projektu „Kultura bez barier”.