Jubileusz 15-lecia Koła Seniora

Kiedy: 21 października 2023

Koło Seniora nr 1 z Mełgwi obchodziło okrągły jubileusz 15-lecia działalności. Gości oficjalnie powitali Krzysztof Trojanowski – przewodniczący koła oraz Kazimierz Krukowski – sekretarz.

Przemawiali ksiądz proboszcz – Andrzej Jachimek, Wójt Gminy Mełgiew – Magdalena Wójcik, Anna Pytka – Prezes Stowarzyszenia „Razem dla Krzesimowa”, Przewodnicząca Powiatowego Związku Emerytów i Rencistów – p. Anna Stachyra.

Odbyła się część artystyczna przygotowana przez Seniorów oraz zabawa taneczna w rytm starych i nowych przebojów.

Złotymi odznaczeniami za działalność w kole zostały uhonorowane:

 • Ewa Trojanowska
 • Ewa Krukowska
 • Alicja Chylińska
 • Stanisława Kucharska
 • Anna Nowosad

Statuetki Seniorskie otrzymały:

 • Zofia Bilik
 • Emilia Dziachan
 • Bożena Kręglicka

Podziękowania za działalność w kole w formie dyplomu otrzymały:

 • Irena Jusiak
 • Honorata Poleszak
 • Teresa Zielińska
 • Wiesława Kołtun
 • Bożena Zielińska
 • Maria Matys

fot. Aneta Resztak-Fedurek