KULTURALNIE DOSTĘPNI – PODSUMOWANIE

Data: 13 czerwca

Miejsce: kawiarenka artystyczna (sala małych wydarzeń)

Godzina: 13.00

Przedsięwzięcie grantowe „Kulturalnie dostępni”  na finiuszu. Przyszła więc okazja do jego podsumowania i rozmów z przedstawicielami instytucji i podmiotów działających na terenie gminy. Podczas spotkania, pracownicy Centrum Kultury zapoznali wszystkich zgromadzonych z zakupionym  sprzętem multimedialnym i wyposażeniem. W ramach przedsięwzięcia  ośrodek kultury nabył: pętle indukcyjne, słuchawki wyciszające, laptopy, tablice informacyjne, projektor multimedialny, tablety, odtwarzacze MP 3, telewizor, ekran, aparat fotograficzny z obiektywem, sztalugi, system i oświetlenie wystawiennicze, fotoramy, meble, w tym krzesła, stoły, kanapy, fotele, skrzynie tapicerowane. A wszystko z myślą o zwiększeniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Spotkanie było również momentem do podsumowania działań merytorycznych. Opowiedziano zatem o „Kotle kulturalnym” – I Międzypokoleniowym Festiwalu Twórczości Artystycznej i odbywających się w jego ramach warsztatach songwritterskich, teatralnych, rękodzielniczych, fotograficznych, pracy z kamerą. Podsumowano również szkolenia komputerowe dla seniorów oraz szkolenia z dostępności. Uczestnicy obejrzeli również relację zdjęciową z realizacji projektu oraz wyremontowaną i przystosowaną do  potrzeb osób z niepełnosprawnością łazienkę. Pokazano również jeden z wywiadów w ramach programu „Pałacowa telewizja”. Nasi goście mogli także skorzystać z audiobooka będącego audioprzewodnikiem po pałacu w Podzamczu, otrzymali również pamiątkową płytę, będącą efektem realizacji warsztatów tworzenia piosenek.  Na zakończenie spotkania każdy mógł wyrazić opinie o realizacji przedsięwzięcia poprzez wypełnienie ankiety ewaluacyjnej. Rezultatem przedsięwzięcia było wprowadzenie modelu dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Przy realizacji projektu współpracowano z Kołem Seniora, szkołami z terenu gminy Mełgiew, Kołami Gospodyń Wiejskich, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Mełgwi oraz Domem Pomocy Społecznej z Krzesimowa oraz Gminą Mełgiew.


Centrum Kultury Gminy Mełgiew jest realizatorem przedsięwzięcia „Kulturalnie dostępni” w ramach grantu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla instytucji kultury w ramach projektu „Kultura bez barier”.