OBCHODY UROCZYSTOŚCI 3 MAJA

Data: 3 maja 2023 roku
Godzina: 9:30
Miejsce: Kościół Świętego Wita w Mełgwi

Gminne obchody 232. Rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja rozpoczęły się w Kościele p.w. św. Wita w Mełgwi częścią artystyczną w wykonaniu dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas IV,V,VI, VII i VIII ze Szkoły Podstawowej w Dominowie. Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta, po której nastąpił przemarsz pod Mur Pamięci z muzyką graną na żywo przez Orkiestrę Dętą Gminy Mełgiew, w towarzystwie pocztów sztandarowych i Ochotniczych Straży Pożarnych. Wiązanki i znicze przy Ścianie Pamięci na cmentarzu Parafialnym skłożyli:

 • w imieniu Gminy Mełgiew hołd złożyła Wójt Gminy Mełgiew – Magdalena Wójcik
 • w imieniu Rady Gminy Mełgiew hołd złożył Przewodniczący Rady Gminy Janusz Zbigniew Oleszek i przedstawiciele Rady Gminy.
 • w imieniu Powiatu Świdnickiego hołd złożył Członek Zarządu Rady Powiatu Świdnickiego – Franciszek Mróz
 • reprezentacja Sołtysów Gminy Mełgiew
 • Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej – Urszula Kowalczyk
 • Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego – Magdalena Kuca
 • Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mełgwi – Iwona Jaworska
 • reprezentacja Rady Parafialnej i Akcji Katolickiej
 • reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi
 • reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jackowie
 • reprezentacja Szkoły Podstawowej im. Jaworzniaków w Krzesimowie
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Dominowie wraz z Radą Rodziców, nauczycielami i uczniami
 • reprezentacja Domu Pomocy Społecznej w Krzesimowie
 • Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mełgwi – Katarzyna Charytanowicz
 • w imieniu zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Mełgwi, jednostek OSP Minkowice, OSP Trzeszkowice,  OSP Mełgiew, OSP Krzesimów, OSP Dominów, OSP Janowice, OSP Krępiec hołd złożył Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Mełgiew, druh Andrzej Wilkołazki
 • reprezentacja Gminnego Żłobka 10 Skarpetek w Mełgwi
 • reprezentacja Przedszkola Niepublicznego Bartuś w Mełgwi
 • reprezentacja Koła Seniora nr 1 w Mełgwi
 • reprezentacja Koła Seniora nr 2 w Podzamczu
 • reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich w Mełgwi
 • w imieniu Centrum Kultury Gminy Mełgiew, wiązankę złożyła Dyrektor Katarzyna Marjasiewicz