PAŁACOWA TELEWIZJA

LINK DO PAŁACOWEJ TELEWIZJI: https://www.youtube.com/playlist?list=PLGoKEv_7x5ciRJe9_70PCM3Z8PvBGIV1G

„Pałacowa telewizja” to cykl odcinków, wywiadów, które są efektem warsztatów pracy z kamerą realizowanych w ramach Kotła Kulturalnego – „Międzypokoleniowego Festiwalu Twórczości Artystycznej”.

W „Pałacowej telewizji” usłyszmy głosy przedstawicieli różnych pokoleń, które działają w sferze kulturalnej w Centrum Kultury Gminy Mełgiew oraz w gminie Mełgiew. Tematami programu są rozmowy z
lokalnymi twórcami kultury oraz kulinaria.

Nad warsztatami czuwał kamerzysta –montażysta: Mikołaj Kołodziejczyk oraz instruktorka teatralna: Lena Różańska, która przeprowadziła warsztaty autoprezentacji dla wszystkich chętnych.

Montaż: Mikołaj Kołodziejczyk

Centrum Kultury Gminy Mełgiew jest realizatorem przedsięwzięcia „Kulturalnie dostępni” w ramach grantu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla instytucji kultury w ramach projektu „Kultura bez barier”.