PŁYTA POWARSZTATOWA

LINK DO PŁYTY: https://youtube.com/playlist?list=PLGoKEv_7x5cjQkYcnCf9_cgzA8m3dGLtw

Płyta powstała w ramach pracy warsztatowej podczas „Kotła Kulturalnego”- Międzypokoleniowego Festiwalu Twórczości Artystycznej w ramach przedsięwzięcia grantowego „Kulturalnie dostępni”, grantu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Instytucji Kultury w ramach projektu „Kultura bez barier”.

Aranżacja muzyczna, piano: Bartłomiej Abramowicz, uczestnicy warsztatów songwritterskich
Przygotowanie wokalne i opieka literacka: Martyna Sabak

Wokal
uczestnicy warsztatów songwritterskich:
Podopieczni WTZ w Mełgwi: A. Chmiel, A. Kańczugowski, B. Okuń, M. Rudzki, M. Smardzewska
Podopieczni DPS w Krzesimowie: Z. Kłos, Z. Kuśmirek, P. Rafałek, K. Żydek
Zespół wokalny powstały w ramach projektu „Kulturalnie dostępni”: D. Chabros, B. Golon, W. Lisiecki, K. Mazurek, W. Kołodziejczyk, I. Najda, K. Osiak, B. Ziółkowska
Kapela młodzieżowa CK Gminy Mełgiew: Z. Chmiel, W. Gil, M. Grabińska, D. Klimek, K. Kosmala, J. Najda, J. Wesołowska, M. Wesołowska
Zespół Śpiewaczy Podzamcze Ck Gminy Mełgiew: T. Adamiec, K. Budzyński, A. Chylińska, A. Dzwonkowska, U. Gładysz, E. Kręglicki, J. Misztal, S. Piech, C. Poleszak, E. Stoczkowska, E. Szabała, L. Szabała, K. Trojanowski, L. Zakrzewski, W. Zarzycki, A. Zieliński, M. Zieliński, T. Zielińska

Realizacja nagrań: Damian Chabros/ Twins Studio
Produkcja: Centrum Kultury Gminy Mełgiew

Podzamcze, luty-maj 2023