PODZIEL SIĘ KOLĘDĄ

Jak co roku przychodzimy do Was kolędą! Do tej pory realizowaliśmy świąteczne teledyski, które można obejrzeć na naszym YouTubie, a w tym roku zachęcamy Was do przyłączenia się i wspólnego kolędowania.

Akcja „Podziel się kolędą” polega na nagraniu siebie, dzieci, całej rodziny podczas wspólnie wyśpiewanej kolędy. Następnie „podzielenia się nią” czyli wysłania na nasz adres mailowy (kontakt@kulturamelgiew.pl). Filmiki można przesłać za pomocą serwisów YouTube, Google Drive, WeTransfer, itp. W mailu należy napisać imię i nazwisko wykonawcy/ wykonawców oraz tytuł wykonywanego utworu.

Wszystkie przysłane do nas kolędy będziemy publikować na naszym Facebooku.

Udział w akcji „Podziel się kolędą” jest równoznaczny ze zgodą na publikację wizerunku, która została zamieszczona poniżej.

Czekamy na Wasze kolędy!

Dla Was wysyłamy kolędę „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, którą wykonali nasi pracownicy.

________________________________________________________________________________________________________________

„ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU”

Nadesłanie filmiku do Centrum Kultury Gminy Mełgiew jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku i głosu utrwalonego na nagraniu audiowizualnym oraz imienia i nazwiska na stronie Facebook  Centrum Kultury Gminy Mełgiew ( https://www.facebook.com/CKMelgiew/ ) odtwarzanie, udostępnianie oraz przetwarzanie przesłanego materiału dla celów organizacyjnych i promocyjnych.

Centrum Kultury Gminy Mełgiew zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania, przetwarzania oraz emitowania zgłoszonego nagrania na stronie Facebook  Centrum Kultury Gminy Mełgiew ( https://www.facebook.com/CKMelgiew/ ).

Uczestnik w momencie przesłania filmu, przenosi na Centrum Kultury Gminy Mełgiew całość praw autorskich do przesłanej kolędy, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili nadesłania filmiku polach eksploatacji.

Biorąc udział w wydarzeniu i przesyłając nagranie jednocześnie oświadczają Państwo, że:

  1. Zostali poinformowani, że administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury Gminy Mełgiew, Podzamcze 22, 21-007 Mełgiew, NIP 713-23-67-296, numer telefonu 533 603 599, adres e-mail: kontakt@kulturamelgiew.pl., a podanie danych osobowych jest dobrowolne, odbywa się na podstawie ZGODY NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU (powyżej), jak również jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w zakresie informacyjnym i marketingowym;
  2. Zostali Państwo poinformowani o prawie wglądu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez administratora, o prawie do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania, poprawiania, przenoszenia a także usunięcia;
  3. Są Państwo świadomi tego, że przetwarzanie powyższych danych osobowych i wykorzystanie wizerunku jest niezbędne i konieczne do prawidłowego i efektywnego korzystania z wykonanego nagrania audiowizualnego w celach wskazanych wyżej;
  4. Dane będą przetwarzane do czasu ustania celu informacyjnego, promocyjnego lub wycofania zgody.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych celów.
  6. Dane mogą być udostępniane podmiotom zapewniającym prawidłowe działanie serwisów internetowych, osobom, do których administrator kieruje swoje treści marketingowe.
  7. Wyrażają Państwo zgodę na to, żeby dane osobowe w postaci wizerunku (utrwalonego na nagraniu audiowizualnym) oraz imienia i nazwiska mogły zostać upublicznione nieograniczonemu kręgowi odbiorców poprzez publikację na stronie https://www.facebook.com/CKMelgiew/ pl.
  8. Zostałam/-em poinformowany/-a, że w celu skorzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO skontaktuję się z administratorem z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych lub pod adresem e-mail:  jacek.siedlec@op.pl
  9. Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  10. Zostali Państwo poinformowani o prawie do wniesienia skargi, na sposób przetwarzania danych przez administratora, do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie).”