Menu

miejsce: Pałac w Podzamczu
wtorek: 17:30-19:00
instruktor: Anna Łuka

opłata miesięczna: 60 zł (osoby z gminy Mełgiew) / 70 zł (osoby spoza gminy Mełgiew, 40 zł (osoby powyżej 60 roku życia z gminy Mełgiew), 50 zł (osoby powyżej 60 roku życia spoza gminy Mełgiew)