Menu

miejsce: Pałac w Podzamczu
wiek uczestników: od 6 roku życia
wtorek-czwartek: 15:00-20:00
instruktor: Marek Augustyniak
opłata za miesiąc zajęć (45 min x 1 raz w tygodniu): 180 zł (dla osób z gminy Mełgiew), 220 zł (dla osób spoza gminy Mełgiew
)

Na zajęciach z gry na keyboardzie uczestnicy zdobywają umiejętności, które pozwalają im grać utwory muzyczne dostosowane do poziomu ich zaawansowania oraz wieku. Potrafią czytać nuty, a także grać kompozycje ze słuchu. Uczestnicy zajęć prezentują swoje umiejętności podczas finału sezonu artystycznego, co pozwala im na oswojenie się z występami na żywo.