Menu

miejsce: Pałac w Podzamczu
wiek uczestników: od 6 roku życia
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 14:30-19:00
instruktor: Elżbieta Stoczkowska
opłata za miesiąc zajęć (45 min x 1 raz w tygodniu): 180 zł (dla osób z gminy Mełgiew), 220 zł (dla osób spoza gminy Mełgiew
)

Podczas zajęć uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu zasad muzyki, czytania nut oraz techniki grania na instrumencie. Repertuar wykonywanych utworów jest dostosowany do wieku uczestników. Dzięki zajęciom dzieci kształcą swój słuch i nabywają umiejętności, które pozwalają im na swobodne posługiwanie się instrumentem muzycznym.