Menu

miejsce: Pałac w Podzamczu
wiek uczestników: 11-14 lat
poniedziałek: 16:00-17:30
instruktor: Katarzyna Marjasiewicz

opłata miesięczna: 60 zł (osoby z gminy Mełgiew) / 70 zł (osoby spoza gminy Mełgiew)

Teatr Dziecięcy Puk – Puk został założony w 1997r. Przez 25 lat działał w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku, gdzie dzięki ogromnej życzliwości wielu osób mógł się pięknie rozwijać. W Centrum Kultury Gminy Mełgiew prowadzi działalność od września 2021r. Na swoim koncie ma ponad 30 premier i wiele nagród na festiwalach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Większość widowisk grupy to przedstawienia autorskie. Charakterystyczną cechą większości spektakli zespołu jest ogromna dawka dobrego humoru, duża ilość piosenek, spontaniczność młodych aktorów i bogaty ruch sceniczny.  Ostatnim największym osiągnięciem teatru jest główna nagroda – złoty gargulec, zdobyta jesienią 2022 roku na Zamkowych Spotkaniach Teatralnych “O laur złotego gargulca” za widowisko “Wyspa Aplapaplabitenblu”. Instruktorem zespołu, opiekunem, reżyserem, scenarzystą, a i nie rzadko również choreografem, nauczycielem śpiewu i scenografem jest Katarzyna Marjasiewicz. W pracy artystycznej zastępowały instruktora: Urszula Kokoszka, Magdalena Mazurek – Chlebuś, Lena Różańska, Sylwia Kośka. Autorem muzyki do większości spektakli grupy jest Bartłomiej Abramowicz.