Menu

miejsce: Pałac w Podzamczu
wiek uczestników: 9-11 lat
czwartek: 17:30-18:30
instruktor: Sylwia Kośka

opłata miesięczna: 60 zł (osoby z gminy Mełgiew) / 70 zł (osoby spoza gminy Mełgiew)

Teatr „Za kulisami” działa w Centrum Kultury od września 2021 roku. Podczas zajęć uczestnicy poznają ćwiczenia i zadania teatralne, dzięki którym trenują swoją pamięć, polepszają koncentrację i skupienie. Samodzielne przygotowywanie etiud dramowych i improwizacyjnych jest szczególnie lubiane przez uczestników, gdyż dzięki nim rozwijają oni swoją kreatywność i uczą się szybkich reakcji na scenie. Ważnym aspektem zajęć jest również zespołowość i integracja, które sprawiają, że każdy uczestnik czuje przynależność do teatralnej społeczności. Zajęcia są okazją do ćwiczenia warsztatu i poznawania swoich możliwości, pokonywania barier i zdobywania pewności siebie, ale również dążeniem do stworzenia spektaklu teatralnego. Pierwsza premiera Teatru „Za kulisami” miała miejsce podczas Powiatowego Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Lokomotywa Teatralna”. Grupa zaprezentowała się na Festiwalu ze spektaklem „Po południu na podwórku”.