ZAWODY PARKOUR „JUMP!”

Organizujemy pierwsze zawody parkour „Jump!” na terenie Amfiteatru w Mełgwi! Wydarzenie będzie miało formę zawodów, w których mogą wziąć udział grupy oraz osoby indywidualne w wieku od 6 do 16 roku życia.

Na zgłoszenia czekamy do 28.05.2024r. Wszystkie dokumenty należy przesłać na adres mailowy beata.ziolkowska@kulturamelgiew.pl.

Opłata wpisowa wynosi 4 zł i obejmuje ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i może być uiszczona wyłącznie do dnia 28.05.2024r. na konto Centrum Kultury Gminy Mełgiew o numerze 09 8689 0007 3000 2265 2000 0010, w tytule: ilość osób, imię nazwisko/ nazwa grupy, zawody parkour, opłata wpisowa.

Istnieje możliwość zgłaszania uczestników do udziału w zawodach w dniu turnieju ale nie uiszczają oni opłaty wpisowej i nie podlegają ubezpieczeniu, o którym mowa wyżej.

Podczas zawodów zostaną przeprowadzone 3 konkurencje/ pokazy. Do kategorii amator zostają zakwalifikowani zawodnicy, którzy trenują tę dyscyplinę nie dłużej niż 1 rok, do kategorii pro zawodnicy uprawiający tę dyscyplinę powyżej 1 roku. Istnieje możliwość zgłoszenia się do kategorii pro przez zawodników, którzy trenują nie dłużej niż rok a ich umiejętności są na wysokim poziomie.

Rodzaj konkurencjiKategorie 
Tor parkour (oceniany na podstawie czasu pokonania toru)amator
(6-8 lat)
amator
(9-11 lat)
amator
(12-14 lat)
amator
(15-16 lat)
pro
(6-8 lat)
pro
(9-11 lat)
pro
(12-14 lat)
pro
(15-16 lat)
Skok w dal z miejsca
(oceniane na podstawie długości skoku)
6-8 lat9-11 lat12-14 lat15-16 lat

Podczas zawodów zawodnicy będą mogli zaprezentować także swoje umiejętności podczas spontanicznego pokazu BEST TRICK, trwającego nie dłużej niż 30 sek. Pokaz best trick nie będzie podlegał ocenie sędziowskiej.

HARMONOGRAM ZAWODÓW

01.06.2024r.

Godz. 14:00 – otwarcie biura zawodów

Godz. 15:10 – pokaz pracy grup parkourowych

Godz. 15:30 – start zawodów

Ok. godz. 17:30 zakończenie zawodów, rozdanie medali, nagród i pamiątkowych dyplomów

REGULAMIN ZAWODÓW PARKOUR „JUMP!”
KARTA ZGŁOSZENIA NA ZAWODY PARKOUR „JUMP!”
RODO
ZAŁ. NR. 1 – OŚWIADCZENIE DLA OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
ZAŁ. NR. 2 – ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU
ZAŁ. NR. 3 – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH INSTRUKTORA/ RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO