Menu

miejsce: Pałac w Podzamczu
wiek uczestników: 16-25 lat
poniedziałek: 17:40-19:10
instruktor: Katarzyna Marjasiewicz

opłata miesięczna: 60 zł (osoby z gminy Mełgiew) / 70 zł (osoby spoza gminy Mełgiew)

Grupa młodzieżowa/ dorosła Teatru Puk – Puk rozpoczęła działalność w 2003 roku.  Do roku 2021 roku działała w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku, gdzie dzięki ogromnej życzliwości wielu osób mogła się rozwijać, uczestniczyć w festiwalach i zdobywać liczne nagrody.  W Centrum Kultury Gminy Mełgiew prowadzi działalność od września 2021roku. Większość widowisk grupy to przedstawienia autorskie. Charakterystyczną cechą większości przedstawień teatru jest zespołowość, podejmowanie aktualnych tematów i tło muzyczne realizowane na żywo. Celem zajęć teatru nie jest z pewnością przygotowanie jego członków do egzaminów do szkoły teatralnej, ale stworzenia poczucia wspólnoty oraz artystyczne spełnienie. W poprzednim sezonie artystycznym teatr stworzył widowisko “Po co Ci te buty?”, nagradzane na festiwalach teatrów młodzieżowych w Wielopolu Skrzyńskim, Nagłowicach, Krakowie, Szydłowcu.  Grupa została również zaproszona do pokazu spektaklu na festiwalu “Hram teda som” w Słowacji, dokąd wyruszyła na początku maja 2022roku.  Instruktorem zespołu, opiekunem, reżyserem, scenarzystą, a i nie rzadko również choreografem, nauczycielem śpiewu i scenografem jest Katarzyna Marjasiewicz. W pracy artystycznej zastępowały instruktora: Urszula Kokoszka, Magdalena Mazurek – Chlebuś, Lena Różańska, Iga Najda.  Autorem muzyki do większości spektakli grupy jest Bartłomiej Abramowicz.